Na podstawie powszechnej oraz najprostszej definicji, kotły parowe, są to maszyny służące do wytwarzania pary, dzięki procesowi spalania. Urządzenie parowe zostało wynaleziony całkiem dawno , bo w 1681 roku, przez Denisa Papina. Pierwsza wersja rezerwuaru ciśnieniowego eksplodował, ale jego następca został ulepszony zaworem bezpieczeństwa. Należy wiedzieć jednak, iż urządzenia o podobnej funkcjonalności istniały dawno temu w czasach antycznych. Można do nich zakwalifikować słynną banię Herona z 140 r p.n.e., łączyła elementy turbiny parowej i kotła parowego.

Natomiast maszyny parowe wybudowano w 1770 roku, a ich sława i niezwykła użyteczność sprawiła, że przyłożono się do następnych badań i analiz nad użytecznością pary wodnej.
W dzisiejszych czasach para wodna stosowana jest bardzo powszechnie w przemyśle, jako nośnik substancji chemicznych i energii cieplnej, np. papierniczym, materiałów budowlanych, rafineryjnym, farmaceutycznym i spożywczym. Para napędza także turbiny, które wytwarzają energię elektryczną, wulkanizować gumę oraz służyć do sterylizacji opakowań na rożnego rodzaju fabrykaty.

Zapewne zainteresuje Cię nasza strona internetowa (http://www.convi.pl/oferta), wyszukasz tam wiele interesujących wiadomości. Pamiętaj, że jest często aktualizowana.

Produkowanie pary, którą na szeroką skalę stosuje się w przemyśle wymaga użycia specjalistycznej instalacji kotłowej. Kotły parowe, pracujące w systemie zamkniętym, wytwarzają parę suchą. Powstaje z postaci ciekłej albo stałej wody w cyklu odparowania albo sublimacji. Komponentami, z których zbudowany jest zwyczajny kocioł parowy, są: palenisko, parownik, podgrzewacz wody, podgrzewacz powietrza, podgrzewacz pary, a także walczak. Przy pomocy ciepła ze spalania paliwa paliwa w palenisku, kocioł przetwarza wodę w parę wodnąo ciśnieniu wyższym od atmosferycznego. Produktami ubocznymi wynikającymi z owego procesu są: spaliny, popiół i żużel. Wydajność urządzenia mierzy się w kilogramach albo w tonach na godzinę. Dopasowanie jednostki zależy od wielkości urządzenia. Ciśnienie pary , zależnie od wielkości urządzenia wynosi od 0,5 at do 350 at.

Dzięki nowoczesnym technologiom kotłownie parowe oszczędnie i efektywnie korzystają z paliwa. W naszym kraju obecnie buduje się prawie wszystkie znane typy kotłów parowych, którymi można wyposażyć różne kotłownie przemysłowe.