Rozwój energetycznego przemysłu w naszym kraju zdeterminowany jest kilkoma czynnikami, które oferują możliwość rozwoju takiej branży gospodarki. Są to surowce mineralne, rynki zbytu, wykwalifikowana pracująca kadra i baza przewozowa, która gwarantuje szybki oraz niedrogi przesył wytworzonej energii.
Dzisiejszy świat jest uzależniony od energii elektrycznej, gdyż wszystkie dziedziny życia społeczno-gospodarczego wymagają dostaw prądu.

geodeta

Autor: Elvert Barnes
Źródło: http://www.flickr.com
Postęp technologiczny także wymusił całkowite uzależnienie gospodarki od dostaw energii, a krążniki do przenośników taśmowych bez energii nie byłby w stanie funkcjonować. Podobnie jak gospodarstwa indywidualne. energia elektryczna wykorzystywana jest przez wszelkie dziedziny przemysłowe oraz rolnictwo. Każdy człowiek również korzysta z energii elektrycznej chociażby zapalając światło. Wszystko to sprawia, że każdy kraj stara się o stałe dostawy dla sektorów przemysłu oraz dąży do utrzymywania samodzielności energetycznej. Kraje dobrze rozwinięte z zasady zużywają znacznie bardziej znaczące ilości energii elektrycznej, a państwa biedniejsze – mniej.
Struktura wytwarzania energii elektrycznej w dużej mierze jest zdeterminowana posiadanymi mineralnymi materiałami i zasobami złóż takich właśnie surowców. Fundamentalnymi surowcami energetycznymi w naszym kraju są węgiel kamienny, węgiel brunatny, ropa naftowa, drewno, energia wód, energia wiatru oraz pierwiastki promieniotwórcze. Występują one w różnorodnych ilościach. Niezwykle nierzadko są importowane tak, aby zaspokojone było zapotrzebowanie energetyczne kraju. Wymienione wcześniej energetyczne źródła dostarczają energii cieplnej oraz energii elektrycznej do odbiorców indywidualnych oraz do przedsiębiorstw. Podstawowy surowiec energetyczny w naszym kraju to węgiel kamienny i stanowi on prawie 60% wytwarzanej energii.

Innym surowcem energetycznym jest węgiel brunatny, który daje ok. 35% energii. Obydwa te surowce są największymi zasobami surowcowymi kraju. Na ich wydobyciu oparta jest energetyka cieplna, ponieważ wytwarzanie energii miejsce ma w elektrowniach cieplnych, które są opalane węglem.