Mają one sterowanie elektryczne. Elektryczny sygnał przesyłany dzięki zjawisku elektromagnetycznego pola sprawia, że zmienia się położenie zaworu, jakiego sterującym elementem jest cewka elektromagnetyczna.

kliknij tutaj

Autor: Lynn Chan
Źródło: http://www.flickr.com
sitodruk

Autor: Nerds For Nature
Źródło: http://www.flickr.com
Elektrozawór cechuje się dość prostą budową, która jest niezawodna. Nie każdy jednak wie, że funkcjonowanie elektrozaworu jest stosowane w wielu dziedzinach. Sposób funkcjonowania elektrozaworów zauważyć można by w grzejnikach centralnego ogrzewania. ElektroZawory do swojego działania wykorzystują zjawisko pola elektromagnetycznego. Elektryczny sygnał, który jest sterowany przez cewkę oraz jest przekazywany do zaworów, sprawia zmianę pozycji z zamkniętej na otwartą albo odwrotnie. Dochodzi w ten sposób do kontroli przepływu ciekłego lub gazowego medium w układzie. Dobrze byłoby mieć świadomość tego, że elektrozawory są to urządzenia jednokierunkowe. Medium, które w nich płynie może więc płynąć wyłącznie w jednym kierunku. Elektrozawory przede wszystkim można rozdzielić ze względu na sposób ich funkcjonowania. Wymieniamy zawory elektromagnetyczne, które różnią się od siebie ilością dróg przepływu, niekiedy również odróżniają się czasem funkcjonowania oraz zakresem ciśnienia swojego funkcjonowania.
snowaboard

Autor: SkiStar
Źródło: http://www.flickr.com
Bardzo ważny jest także podział elektrozaworów przez wzgląd na rodzaj medium przepływających przez te elektrozawory. W tym wypadku wyróżnić możemy zawory (Zobacz pokrywa nasady pożarowej od Normbud) do wody oraz do oleju, również zawory do gazu. Spotkać można również zawory elektromagnetyczne, które odróżniają się elementem sterującym przepływu. Te elementy to może być tłoczek, rdzeń zanurzony czy też ruchoma kotwica. Elektrozawór podstawowy składa się z dwóch głównych zespołów. Jeden z nich to elektromagnes zatem cewka. Spotkać możemy przeróżne cewki, które różnią się między sobą budową, wielkością, poborem mocy czy napięciem. Kolejny zespół to zawór główny.

To właśnie tutaj zwierciadło czyli membrana, rdzeń lub kotwica zamyka lub otwiera otwór przepływowy, kierując ruchem medium. Zawory elektromagnetyczne są używane głównie do instalacji ciepłowniczych i w systemach pneumatycznych.