Ministerstwo Przedsiębiorczości i technologii wraz z pewnym stowarzyszeniem oraz Polskim Związkiem Przemysłu Motoryzacyjnego zorganizowało drugą już edycję konferencji dotyczącej m.in. przemysłu motoryzacyjnego czy nauki.

Konferencja odbyła się pod koniec 2018 r. Biorący udział mieli okazję wtedy wysłuchać prezentacji tyczącej się napędów wodorowych czy pojazdów autonomicznych.

Nie często bywa tak, że w jednym miejscu zbierają się przedstawiciele świata edukacji czy też takiej dziedziny jak przemysł oraz obróbka skrawaniem cnc od gonstal administracja, których współuczestnictwo może doprowadzić do realnej zmiany w okalającej nas rzeczywistości. Wyniki naukowe bez określonych wdrożeń raczej nie mają wartości, którą można przełożyć na zyski. Przemysł bez udziału naukowców nie musi produkować innowacyjnych projektów, które oferują zauważalne korzyści rynkowe. Do tego potrzeba odpowiednich regulacji prawa, które mogłyby gwarantować władze publiczne, gdyż ich brak redukuje niestety opracowywanie czy komercjalizację nowatorskich rozwiązań.
zbyt wiele dokumentów

Autor: Clarence Risher
Źródło: http://www.flickr.com
To naturalnie uproszczenie, ale współpraca takich trzech grup jest niezbędna, abyśmy nadal byli w stanie obserwować korzystne przemiany, w tym wypadku w branży motoryzacyjnej. Podstawową ideą narady Motoryzacja-Przemysł-Nauka jest połączenie biznesu i nauki, jakim poparcia powinny dostarczać krajowe władze. W aktualnym roku podczas narady zebrani goście mogli wysłuchać wielu bardzo rzeczowych prezentacji, które były wygłoszone przez specjalistów, zatem przedstawicieli takich jednostek jak Ministerstwo Infrastruktury, Politechnika Warszawska czy Uniwersytet Warszawski lub Instytut Łączności.

Pierwsza część została poświęcona silnikom wodorowym i miała na celu udzielić odpowiedzi na pytanie, jakie są ich szanse na ich powszechne wykorzystanie zarówno na świecie, jak i w naszym kraju.