Odpowiednie administrowanie różnymi zapasami przedsiębiorstwa może poprawić jej przepływy finansowe nawet o kilkanaście procent. Wpływa to także na całkowity wynik finansowy danego przedsiębiorstwa.

Zapasy to w inny sposób mówiąc fizyczne środki obrotowe, które gwarantują ciągłość mechanizmów wytwórczych, dystrybucyjnych czy sprzedażowych. To również zamrożona gotówka, która dodatkowo zajmuje powierzchnię magazynową. Ze względu na cel firmy, takie zapasy można by podzielić na zapasy sezonowe, aktualne czy też rezerwowe. Struktura czy wielkości zapasów muszą uwzględniać wiele różnych warunków i okoliczności. Niezwykle istotne są 2 z nich: nasycenie rynku niezbędnymi produktami, a ponadto logistyka zaopatrzenia. Zarządzanie zapasami to w praktyce równoważenie niezbędnej ilości produktów w stosunku do stabilności procesów w przemyśle. Oczywiście przy możliwie minimalnych nakładach finansowych.

logistyka

Autor: IPAS institute for photonics & advanced sensing
Źródło: http://www.flickr.com
Kominek w ogrodzie

Autor: GlobalGamers
Źródło: http://www.flickr.com/photos/globalgamers/3837904731/
Utrzymywanie prawidłowego stanu różnych produktów w magazynach jest wymagane, aby móc zapewnić optymalny poziom obsługi wszelkich klientów zewnętrznych oraz gonstal – zbiornik stalowy na wodę wewnętrznych, posiadając także na baczeniu jakość zamówień czy też stosunek do zleceń już przeprowadzonych. Monitoring z kolei pozwala na unikanie tzw. „wąskich gardeł” w czasie produkcji i zamrażania gotówki w towarach niepożądanych. Obniża też wydatki działania przedsiębiorstwa, poprawiając jednocześnie wskaźniki cash flow. Wydatki zapasów to nie tylko pieniądze w towarach. To również wydatki przechowywania towarów, wydatki utraconych zysków (w tym czasie firma mogłaby wykorzystywać gotówkę w większym stopniu skutecznie).

Z tego też powodu analizując te czynniki, należy wziąć pod uwagę koszty utrzymywania zapasów, ich uzupełnianie czy wydatki wiążące się z brakiem tego typu zapasów.