Już w starożytnych księgach napisano, że wszechświat został ukształtowany według miary, wagi, a również liczby. W dalszych rozważaniach najistotniejsza będzie ta liczba, bowiem, jeżeli dobrze się zastanowimy, to od razu dojdziemy do stwierdzenia, że wiele dziedzin naszego życia pozostaje opisanych właśnie za pomocą liczb. I wcale przypadku nie chodzi tutaj jedynie o sposób zapisu cen na towarach położonych na regałach w galeriach handlowych, ale także o bardziej skomplikowane i znane chyba tylko ekspertom pojęcia, takie jak np. szybkie prototypowanie.

model 3d

Autor: Creative Tools
Źródło: http://www.flickr.com

Wspomniane powyżej określenie odnosi się do projektowania modeli 3D. Aby w ogóle powstały, wpierw musi zostać opracowany plan. Ten projekt tworzy się za pomocą specjalistycznych programów komputerowych i dopiero później powstaje prototyp. Dalsze jego losy bywają uzależnione od tego, co mają do przekazania pomysłodawcy. Jeśli ten model spełnia normy nakreślone przez inżynierów, to można przystąpić do tworzenia gotowego produktu. Natomiast w przeciwnym przypadku należy powtórzyć próbę i postępować tak aż do momentu, gdy efekt poczynań będzie satysfakcjonujący. Jak już nadmieniliśmy na wstępie, matematyka oraz arytmetyka odgrywają w procesie prototypowania najważniejszą rolę, a bez wyliczeń stworzenie modelu byłoby nie do zrealizowania.
Termin szybkie prototypowanie jest określeniem, by tak powiedzieć, złożonym, ponieważ odnosi się do paru metod, którymi można osiągnąć określony rezultat. Istnieje bowiem przynajmniej parę najbardziej rozpowszechnionych metod, dzięki którym powstają rzeczone prototypy, czyli np. selektywne spiekanie laserowe albo stereolitografia. Każda z nich znajduje swoje zastosowanie w różnorakich gałęziach przemysłowych, od tej samochodowej poczynając, a na tej medycznej finalizując (tutaj więcej informacji: .

druk 3d

Autor: Creative Tools
Źródło: http://www.flickr.com

Każda z metod Rapid Prototyping posiada zarówno swoje wady, jak i zalety, a wiele zależy od tego, co konkretnie ma zostać wykonane, z jakiego surowca i gdzie gotowy wyrób znajdzie swoje zastosowanie.
W porównaniu z pozostałymi, czyli tymi tradycyjnymi sposobami wytwarzania modeli, szybkie prototypowanie bywa nowatorskim rozwiązaniem. Prototypy powstają nie dzięki skrawaniu danego materiału, ale dzięki odwrotnemu procesowi.

Niniejszy materiał omawia rzeczywiście ciekawe kwestie, jednak sprawdź poza tym te informacje (http://pillowplate.pl/) – na pewno będziesz zdania, że są warte zapamiętania.

Stąd procesowi technologicznemu musi towarzyszyć precyzja możliwa do osiągnięcia jedynie dzięki obliczeniom matematycznym. A odbiorcom gotowego towaru zależy przecież na tym, żeby taki artykuł spełniał ich wymagania – w obecnych czasach liczy się bowiem profesjonalne podejście, a fuszerką nikt nie jest już zainteresowany.