Podczas budowania chociażby domu wolnostojącego lub odmiennego budynku budowanego z np. pustaków, należy mieć na uwadze to, że sam materiał budowlany to jeszcze nie wszystko. Budynek trzeba również zabezpieczać przed tego typu warunkami zewnętrznymi jak m.

Pręty zbrojeniowe żebrowane

Autor: Kevin Desoisa
Źródło: http://www.flickr.com/photos/mistral42/2474904438/
in. wilgotność lub zalanie.
Dlatego też do tego celu wykorzystuje się tego typu materiały izolacyjne jak choćby masa bitumiczna. Na obłożonej przy pomocy takiej masy płaszczyźnie, tworzy ona niezwykle szczelną, więc nie przepuszczającą wody warstwę. Jest ona używana do izolacji takich elementów budynku jak m.in. balkony, fundamenty, dachy czy też piwnice. Mieć na uwadze należy jednak, że żeby tego typu izolacja spełniła swoje zadanie, konieczne jest przestrzeganie paru spraw. Chodzi tutaj o ścisłe respektowanie zaleceń wytwórcy w odniesieniu do liczby powłok czy ilości nakładanej masy na płaszczyznę, która jest za jej pomocą chroniona. Niezwykle ważne jest też respektowanie określonego na opakowaniu okresu, który jest konieczny do wyschnięcia pierwszej warstwy tej masy. Jedynie wtedy można zacząć pokrywanie powierzchni kolejną warstwą.

Jeśli chcesz zdobyć więcej informacji na omawiany temat, kliknij na ten odsyłacz do wpisu, a znajdziesz tam wiele fascynujących danych.

Ponadto nie każda masa bitumiczna może być nakładana za pomocą metody natryskowej. Trzeba więc starannie przeczytać informacje przekazane przez producenta.

Jeśli masą bitumiczną pokrywamy fundament, należy mieć świadomość, że tego typu izolacja powinna mieć czas na całkowite wyschnięcie przed zasypaniem fundamentów ziemią. Okres taki nie może być oczywiście krótszy niż taki, który został podany przez producenta masy.

Istnieją poza tym określone ograniczenia odnoszące się do mas, w ramy jakich wchodzą jakiekolwiek rozpuszczalniki. Tego typu masa bitumiczna nie powinna być zatem wykorzystywana na powierzchniach obłożonych za pomocą smoły. Nie powinny posiadać także najmniejszego kontaktu ze styropianem.