Funkcjonuje dużo szkół, zarówno prywatnych, jak i państwowych, które oferują kierunki wiążące się z logistyką i transportem. Wybór tego typu uczelni jest wymagane, żeby móc pracować w takim zawodzie jak logistyk.

logistyka

Autor: reynermedia
Źródło: http://www.flickr.com
sprężarka

Autor: Adam Dachis
Źródło: http://www.flickr.com
Osoba, która podejmuje się tego typu studiów, musi posiadać zdefiniowane predyspozycje. Chodzi o plastyczność oraz otwartość umysłu, umiejętność planowania zadań, analizowanie oraz zarządzanie zasobami ludzkimi. Doskonale będą się sprawdzać tu tego typu osoby, które są „konkretne”, młode, nastawione na osiągnięcie sukcesu i konkretnych celów. Logistyka specjalizuje się sprawnym przepływem surowców i materiałów pomiędzy różnorakimi spółkami. Logistyk powinien potrafić szczegółowo planować wszystkie posunięcia firmy w taki sposób, żeby w jej halach magazynowych nie leżał niepotrzebnie towar, ale był on w jak najkrótszym okresie czasu upłynniany oraz zamieniony na inne wymierne wartości.
Logistyk powoduje, że dzięki dobrej organizacji pracy osób w firmie, ma on ciągły przepływ dostaw oraz materiałów, jakie są w następnej kolejności upłynnianie. Dzięki temu powiększa się obrót spółki.

Czy ten wpis jest dla Ciebie ciekawy? Masz ochotę obejrzeć dużo treści na podobny temat? Zatem idź tu wywóz śmieci radzymin i czytaj kolejny wpis.

Logistycy są bardzo często zatrudniani w dzisiejszych czasach. Trzeba jednak pamiętać, że powinni oni znać wszelkie prawa ekonomii. Muszą również rozumieć kwestie dotyczące prawa, transportu, pieniędzy oraz umiejętnie wykorzystywać tę wiedzę w rzeczywistości. Tylko w takiej sytuacji będzie możliwy niezawodny transport, rozładunek oraz załadunek wszystkich produktów w przedsiębiorstwie, przewóz ludzi czy sprawne zamawianie właściwych towarów. Średniej wielkości pensje logistyka to około 1,500 – 3000 złotych netto. W takiej dziedzinie istnieje dużo możliwości awansu, m.in.

na specjalistę z zakresu logistyki, czy też szefa spedycji. Dzięki temu naturalnie rosną także pensje osoby zatrudnionej na etacie logistyka, a w takiej sytuacji może on zarabiać około 5 000 zł netto na miesiąc.