W przypadku pojawienia się zagrożenia pożarowego, zainstalowany w budynku system powinien gwarantować bezproblemową pracę istniejących urządzeń PPOŻ oraz powinien zredukować ryzyko porażenia elektrycznością wszystkich osób, które prowadzą akcję gaśniczą oraz akcję ratunkową.
Niezbędny w tym celu jest tzw.

wyłącznik przeciwpożarowy. Taki wyłącznik jest integralną częścią całej instalacji przeciwpożarowej. Jego podstawowym obowiązkiem jest to, aby odciąć dopływ prądu elektrycznego do znajdujących się w konkretnym budynku obwodów. Oczywiście wszystkich z wyjątkiem tych, które zasilają te urządzenia, które są niezbędne do ugaszenia pożaru oraz do zredukowania szkodliwych dla zdrowia substancji ograniczających widzialność. Wykorzystanie takiego wyłącznika przeciwpożarowego prądu okazuje się być najprostszym sposobem na zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim osobom przeprowadzającym czynności ratunkowe oraz gaśnicze. Jego poprawne funkcjonowanie to w czasie gaszenia pożaru sprawa niezbędna. Konieczność korzystania wyłącznika przeciwpożarowego energii elektrycznej tyczy się tych budynków, które mają większą kubaturę niż 1000 m3 lub tego typu budynków, które zawierają strefy zagrożone pojawieniem się pożaru.
drut

Źródło: pixabay.com
opona sportowa

Autor: Alexandre Ayih
Źródło: http://www.flickr.com
Powyższe ustala rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. W tym rozporządzeniu ujęto wymogi odnoszące się do czynników technicznych dla budynków oraz ich rozmieszczenia.

Jeśli pragniesz pogłębić swą znajomość rzeczy na ten temat, to czytaj tu czyszczenie hal bydgoszcz kolejne informacje. Wystarczy kliknąć w podany link.

Mówiąc zwięźle oznacza to, że z przymusu wyposażenia w tego typu wyłącznik przeciwpożarowy energii elektrycznej zwolnione są m.in. te osoby, które są posiadaczami, zarządcami lub użytkownikami wolnostojących domów mieszkalnych.

Jeśli chodzi o kwestię zainstalowania tego typu narzędzia w większych obiektach, dla przykładu w pomieszczeniach przemysłowych czy też halach sportowych, w biurowcach oraz w ośrodkach handlowych, to jest to wymóg. Ustawa nakłada także zdefiniowane wymagania w odniesieniu do miejsca, w którym zamontowany miałby zostać tego typu przeciwpożarowy wyłącznik energii elektrycznej.