Niektóre metody inżynieryjne, jak chociażby pomiary grubości są przydatne w wielu dziedzinach, ciężko coś bez nich wykonać. Przykłady tego typu zastosowań można mnożyć, na pewno natomiast badania magnetyczne oferują wiele możliwości.

Jedna z metod to radiograficzne użycie aparatów rentgenowskich oraz źródeł promieniotwórczych. Metoda ta daje wykrywanie wewnętrznych oraz powierzchniowych nieciągłości różnych przedmiotów. To polega na naświetlaniu rzeczy promieniowaniem jonizującym. Jest to promieniowanie Rentgena lub promieniowanie, które można wytworzyć ze sztucznych źródeł izotopowych. Są to mt badania magnetyczne. Metodę taką stosuje się w kontroli złączy spawanych i zgrzewanych. Radiografia ma zastosowanie w badaniach wszystkich metali oraz ich stopów. Następnym sposobem jest metoda wykorzystująca ultradźwięki. Polega ona na dodaniu fal ultradźwiękowych do obiektu. Są następnie odbijane poprzez nieciągłości.

Zaciekawiły Cię myśli zawarte w tym artykule? Odczuwasz jednakże niedosyt? Zatem zachęcamy do następnej witryny – naciśnij tu pojemniki metalowe i wejdź tam.

Umożliwia to wykrywać rysy, niespawy albo porowatości. Możemy je także używać, żeby oszacować zmiany w obrębie materiału, które tworzą się w czasie długiej eksploatacji, a także do pomiaru grubości obiektów. Znajduje zastosowanie w różnych badaniach przeprowadzanych podczas odbioru, procesie produkcji i końcowej kontroli. Ułatwia wykrywanie wad w surowcach nieporowatych. Badania magnetyczne mt pozwalają na znajdowanie w rzeczach wykonanych z materiałów ferromagnetycznych nieciągłości na powierzchni.

wykres pomiarowy

Autor: silentworks.pl
Źródło: silentworks.pl

Polega to na magnesowaniu przedmiotów, a także wykrywaniu przy pomocy proszku magnetycznego pola magnetycznego rozproszenia. Znajduje się one w miejscach pojawiania się powierzchniowych nieciągłości materiałowych. Następna z metod – penetracyjna, polega na wykrywaniu nieciągłości wnikania cieczy, na przykład penetrantów barwnych lub fluorescencyjnych. Wykrywanie takich nieciągłości ma miejsce przez użycie wywoływaczy. Używana jest do kontrolowania elementów o różnych kształtach oraz wielkościach, wykonanych z materiałów ferromagnetycznych, które nie mogą być badane metodą magnetyczną (Energodiagnostyka). Inne badanie to sposób wizualny.

Najbardziej istotnym celem takiego badania jest ocenienie stanu nawierzchni, jak zmiany korozyjne czy erozyjne. Zaleca się także kontrolę obiektu po jego naprawie. Oprócz badania bezpośredniego wyróżniamy też badania pośrednie. Są to badania optyczne pozwalające sprawdzić nawierzchnię przy pomocy endoskopów czy peryskopów. Metodą prądów wirowych jest możliwe znajdowanie nieciągłości „zaciągniętych”, przerw w strukturach będących pod warstwą pokrycia z farby lub zawór redukcji ciśnień galwanicznego oraz nieciągłości będące w poszczególnych warstwach obiektów wielowarstwowych.