Każdy odpad powinien być właściwie zutylizowany, mówi o tym ustawa. Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach, magazynowanie odpadów jest tymczasowym przechowywaniem lub gromadzeniem ich przed transportem, odzyskiem lub unieszkodliwianiem. Składowanie odpadów możemy podzielić na odpady stałe, do których należą te wielkogabarytowe, jak gruz budowlany, kolejną grupę stanowią odpady ciekłe, a trzecią – na tej skupimy się w tym artykule – odpady w stanie gazowym.

Zbiornik ciśnieniowy

Autor: U.S. Department of Agriculture
Źródło: http://www.flickr.com
Odpady tego typu magazynowane są niezbyt często, a to dlatego, że produkuje się je w sposób nieprzerwany w procesie, który jest źródłem ich powstawania. Są w związku z tym stale zagospodarowywane, neutralizowane i odprowadzane do atmosfery. Odpady gazowe należy jednak przechowywać wtedy, kiedy nie jesteśmy w stanie ich odprowadzić bezpośrednio do otoczenia – w formie, jakiej występują, zaś w miejscu ich powstania nie istnieje odpowiednia instalacja do ich zneutralizowania. Do tego celu stosuje się różne zbiorniki.

Zaintrygowały Cię myśli zawarte w naszym wpisie? Odczuwasz jednakże braki? Zatem zachęcamy do następnej strony – naciśnij tu dowóz gazu do domu i wejdź tam.

Bardziej znane zbiorniki niskociśnieniowe -cechują się tym, że gazy, które się tam znajdują posiadają stale takie same ciśnienie, natomiast przestrzeń do przechowywania może się zmieniać. Kolejny typ, zbiorniki dzwonowe mają ruchome człony płaszcza, które połączone są teleskopowo oraz zamknięcie cieczowe – hydrauliczne. Możliwe jest powiększanie albo pomniejszanie przestrzeni do magazynowania w czasie napełniania albo opróżniania zbiornika. Powinny być one ocieplane w zimie, gdyż dolne zamknięcie i uszczelnianie stanowi ciecz. Zbiorniki membranowe wykorzystuje się do przechowywania małych ilości odpadów gazowych. Takie zbiorniki posiadają kształt kuli, ich górna część jest dociażona dodatkowymi ciężarami. Mogą być łatwo przemieszczane oraz lokowane w różnych miejscach.

Jeżeli ten wpis Cię zaintrygował, to kliknij ten odnośnik, to niezwykle użyteczny artykuł (http://kesbet.pl/beton-architektoniczny/kosze-beton-architektoniczny/), który opisuje pokrewne kwestie.

W zbiornikach typu wysokociśnieniowego gazy przechowywane są przy stałej objętości oraz zmieniającym się ciśnieniu. Zbiorniki i pojemniki będące stale w jednym miejscu wykorzystywane są do magazynowania małych ilości gazu. Do trzymania sporych ilości wykorzystywane są zbiorniki typu kulistego. Zbiorniki wysokociśnieniowe są wyposażone w specjalne zawory, natomiast do ich wypełnienia stosuje się sprężarki. Magazyny pod ziemią nadają się do przechowywania dużych ilości odpadów gazowych. Mogą być zlokalizowane w wyrobiskach albo odwiertach od wód podziemnych. Położenie tego typu magazynu jest zależne od stabilności sejsmicznej terenu.