Jaki jest przemysł surowców mineralnych w Polsce? Co najczęściej się wydobywa i jakie są rodzaje zastosowania minerałów? Dowiedz się więcej o surowcach mineralnych i ich wykorzystaniu.
Przemysł surowców w naszym kraju zawiera wydobywanie surowców mineralnych oraz przetwarzanie ich z użyciem odpowiednich sprzętów na produkty codziennego użytku. Tak się składa, że Polska jest krajem zasobnym w surowce mineralne. Te, które wydobywa się z ziemi, nazywane są kopalinami.

Wydobycie surowców energetycznych w Polsce odbywa się m. in. w miejscowościach: Konin, Turek oraz Zagłębie Górnośląskie (karbon). Zastosowanie surowców energetycznych służy do produkowania energii. Oprócz wspomnianych ma miejsce także wydobycie pozostałych surowców mineralnych takich jak: Cynk, ołów (Olkusz), miedź, Sól sól drogowa kamienna (Kłodawa). Surowce mineralne dzielimy przykładowo na energetyczne, metaliczne i chemiczne. W ramach przemysłu energetyka obejmuje wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej. Węgiel kamienny stanowi główne paliwo wykorzystywane w polskich elektrowniach, dlatego, że mamy duże krajowe zasoby tego surowca. Ważnymi kategoriami przemysłu przetwórczego są: przemysł hutniczy, elektromaszynowy i chemiczny. Bardzo istotną częścią każdego przemysłu jest dostarczanie energii oraz wody. Surowce mineralne znajdziesz tutaj W kwestii jaką są surowce mineralne, jeżeli eksploatacja surowca ma miejsce na powierzchni, mówimy o kopalni odkrywkowej. Wydobywanie surowców pod ziemią odbywa się w kopalni głębinowej. Polskie zapasy ropy naftowej oraz gazu ziemnego są zbyt rzadkie na potrzeby kraju, dlatego to konieczne jest doprowadzanie tych surowców (przede wszystkim z Rosji). Z kolei surowce mineralne skalne dostępne są w całej Polsce i są z powodzeniem stosowane przede wszystkim w budownictwie.

wapień

Autor: James St. John
Źródło: http://www.flickr.com

Ważnym surowcem mineralnym jest np. wapień. Jest on wykorzystywany w budownictwie, przemyśle wapienniczym, cementowym, chemicznym oraz cukrowniczym i hutniczym. Wapień jest do tego wykorzystywany w rolnictwie jako nawóz a także w energetyce jako sorbent do procesu odsiarczania spalin. Więcej w tym temacie

Zastosowanie surowca mineralnego jakim jest wapień w budownictwie przejawia się na różne rodzaje. M. in. jako materiał budulcowy, np. jako materiał izolacyjny lub spoiwo budowlane.
Ostatnie lata pokazały, że oprócz tych standardowych surowców, takich jak np. węgiel kamienny, nasze państwo może mieć jeszcze więcej surowcowych atutów takich jak np. ropa i gaz z łupków czy złoża typu tight. Nasze państwo jest bardzo zasobny w surowce mineralne. Znajdujemy się w czołówce państw o najlepszych zasobach węgla kamiennego i brunatnego oraz rudy miedzi, cynku i ołowiu, a także siarki lub soli kamiennej. Ponadto, w w dawnych latach byliśmy sławni z wydobycia drogocennego bursztynu. W Polsce występują także złoża ropy naftowej, przede wszystkim w Karpatach i na Niżu Polskim. Mamy także spore złoża siarki, które to znajdują się w północnej części zapadliska przedkarpackiego.